Ondernemer: Vanaf 1 januari 2018 is “trouwen” heel anders !

Gepubliceerd op: 3 mei 2019 12:30
Gewijzigd op: 2 mei 2019 10:44

Nieuwsbericht door: De Mierlose Krant
Gepubliceerd in: Mierlo, Voorpagina

Dan betekent "trouwen" geen "algehele gemeenschap van goederen" meer maar een "beperkte gemeenschap van goederen". Dat betekent dat alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk samen zijn opgebouwd gemeenschappelijk eigendom worden. De bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen niet in de gemeenschap en blijven privé. Tenzij zij natuurlijk samen aangeschaft zijn.

Ondernemer, let op artikel 95a Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat de volgende tekst: "Indien een onderneming buiten de gemeenschap valt (oftewel privé is), komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgeno(o)t(e), die de ondernemer is,  ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgeno(o)t(e)n komt of is gekomen."

Deze tekst ziet op de situatie dat de onderneming niet in de gemeenschap van goederen valt. Komt dat dan voor ? Zeker en meer dan u denkt. Bijvoorbeeld in de situatie dat een onderneming van de ouders verkregen is en door hen deels aan de opvolger geschonken werd. In zo’n situatie wordt er meestal een zogenaamde uitsluitingsclausule aan de schenking verbonden. Die bewerkstelligt dan dat de onderneming niet tot de gemeenschap behoort. Een dergelijke uitsluitingsclausule komt ook vaak voor in testamenten. Dus ook al is een ondernemer in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd, dan kan het toch zo zijn dat diens onderneming niet in de gemeenschap valt. De onderneming is dan toch uitsluitend van de ondernemer. Diens echtgeno(o)t(e) heeft het nakijken bij het einde van het huwelijk.

En in de wet vanaf 2018 is de onderneming ook privé-vermogen als de onderneming al bestaat vóór het huwelijk.

Het nieuwe artikel 95a regelt dat die echtgeno(o)t(e) dan wel een redelijke vergoeding voor kennis vaardigheden en arbeid kan krijgen. De hoogte daarvan zal van geval tot geval verschillen. De wet laat de invulling van die redelijke vergoeding namelijk over aan de rechtspraak. En dit artikel geldt niet alleen voor huwelijken van na 1 januari 2018, maar ook voor huwelijken van vóór die datum. Een onverwacht cadeautje voor de niet ondernemende echtgeno(o)t(e) die eerder het nakijken had. Deze wetgeving kan ook van toepassing zijn op vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen. Maar 95a is ook een onverwacht risico voor de ondernemer, die hiermee rekening moet houden.

Is hiervoor een oplossing ? Ja, ouderwetse huwelijksevoorwaarden (ook wel partnerschapsvoorwaarden genoemd) blijven dan een goede vondst. Zij kunnen ervoor zorgen dat zaak en privé gescheiden worden en blijven, zodat de ondernemer op dit vlak geen risico loopt en geen verplichting vanwege het nieuwe artikel 95a heeft. Tegelijkertijd kan een regeling in de huwelijksevoorwaarden op maat bij echtscheiding of overlijden bereiken, dat dan toch een voor beide partners goede oplossing gegeven wordt. Deze zorgt voor een eerlijke verdeling of vererving zonder het voortbestaan van de onderneming in gevaar te brengen. Ook fiscaal kan zo'n aanpak beter uitpakken.

En huwelijksevoorwaarden zijn natuurlijk ook nog steeds ideaal om ervoor te zorgen dat de onderneming van de al getrouwde startende ondernemer of opvolger niet in de gemeenschap van goederen valt. Want dat laatste gebeurt ook nu nog tijdens het huwelijk (de hiervoor genoemde uitzonderingen daargelaten) .

Bent u ondernemer en bent u getrouwd of van plan te gaan trouwen, informeer u uzelf dan eens hierover bij de notaris. Op onze website vindt u ook de nodige informatie hierover.

Onze contactgegevens zijn:
infoschretlennotaris.nl of 040-370090

U bent altijd welkom, Karel Schretlen, notaris


Dit nieuwsbericht is 119 keer bekeken

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring

X
X