Lezing 10 mei: Jaap Ruseler bij d’n Intheek

Gepubliceerd op: 2 mei 2019 15:00
Gewijzigd op: 2 mei 2019 10:37

Nieuwsbericht door: De Mierlose Krant
Gepubliceerd in: Mierlo, Voorpagina

Was Francis Bacon de mysterieuze Shakespeare? Het enorme oeuvre van Francis Bacon kan in twee gedeelten worden beschouwd: het werk dat hij onder zijn eigen naam uitgebracht heeft en de publicaties, die hij onder vele pseudoniemen – waaronder dat van Shakespeare – geschreven moet hebben.

Bestudering van beide aspecten van zijn werk leert, dat deze nauw met elkaar verbonden zijn, als twee zijden van dezelfde medaille.

Een nieuwe periode
In zijn revolutionaire visie The Great Instauration, die hij in 1620 ontwikkelde, gaf Francis Bacon een belangrijke impuls aan een nieuwe periode van bewustzijnsontwikkeling voor de mens. In dit plan benadrukte hij dat de essentie hiervan de algehele vernieuwing van de mens is, zoals ook een inwijdingsweg symbolisch beschreven werd in de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459.  Zonder deze inspiratie is de algehele vernieuwing (renaissance) van alle kunsten en wetenschappen volgens hem een utopie. Daarmee is The Great Instauration een groot appel van Francis Bacon om die weg in te slaan en boven alle verdeeldheid uit tot eenheid te komen. Bacon werkte deze gedachten nader uit in New Atlantis. Hierin worden de nieuwe kunsten en wetenschappen, die in The  Advancement of Learning & Novum Organum beschreven zijn, in de praktijk gebracht; niet als een utopie, maar als een te realiseren toekomst.

In een zeer recente theorie betoogt Jaap Ruseler, dat deze toneelstukken in werkelijkheid door Bacon zijn geschreven. Onder het pseudoniem Shakespeare zijn deze gericht tot een veel breder publiek. In een vernieuwde taal en in krachtige, diepzinnige dialogen stelde Bacon de morele gespletenheid van de mens aan de kaak, en dat voor  een publiek uit alle lagen van de bevolking.

In de tragedies zijn de hoofdthema’s drijfveren als wraak, jaloezie en grenzeloze ambitie, die zijn hoofdpersonen naar de ondergang voeren. In de komedies zijn ze de liefde en de genade, als stadia in de gang naar de eenheid van de universele liefde.

Algehele vernieuwingen
Jaap Ruseler is de auteur van het boek Het mysterie rond Francis Bacon. Jaap studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn doctoraalstudie kreeg hij grote belangstelling voor het werk van William Shakespeare en volgde hij vele jaren cursussen over diens toneelstukken bij Peter Dawkins in Engeland, gecombineerd met het daadwerkelijk bekijken van Shakespeares toneelspelen in Stratford-upon-Avon. Jaap Ruselers jarenlange onderzoek naar de verbinding tussen Shakespeare en Bacon leidde tot de conclusie dat Francis Bacon de grote architect was van een geïnspireerde beweging, die tijdens de renaissance gestalte kreeg in een machtig plan:The Great Instauration, dealgehelevernieuwing van alle kunsten en wetenschappen.

Aanmeldingen
U vindt d’n Intheek aan de Dorpsstraat 113 in Mierlo.De entree voor deze avond bedraagt €5,00 per persoon, dit is inclusief een kop koffie of thee. De aanvang is 20.00 uur, afsluiting rond 22.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Vooraf aanmelden via e-mail of telefonisch bij Bert Keijer, telefoonnummer: 0492-662692, e-mailadres: b.keijer@chello.nl.


Dit nieuwsbericht is 99 keer bekeken

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring

X
X